Støtt oss

Vi har som mål å gjøre relevant, autentisk og forståelig islamsk kunnskap tilgjengelig på norsk. Vår drivkraft er ønsket om å bevare og spre verdifull innsikt i islamsk tro og visdom. Driften og vedlikeholdet av vår nettbutikk, sammen med tilhørende distribusjonskanaler, krever betydelige ressurser. Videre er vi engasjert i produksjonen av litteratur, noe som krever omfattende midler og ressurser. Vi klarer å holde prisene lave takket være frivillig innsats og donasjoner.

Vårt arbeid med produksjon og tilgjengeliggjøring av kunnskap er til stor nytte for mange. Dette arbeidet er essensielt ikke bare for akademiske og utdanningsmessige formål, men også for å fremme kulturell forståelse og samhold.

Et av våre gratis tilbud er den norske oversettelsen av Koranen, tilgjengelig på nettstedet norskkoran.no, og som lydbok. Denne oversettelsen ble revidert og utgitt i 2024. For mer informasjon om Koranprosjektet og hvordan du kan støtte det, besøk vår nettside.

For de som ønsker å bidra, er våre detaljer som følger:
– Kontonummer: 1506.69.07489
– Organisasjonsnummer: 915475280

#28894

Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette vårt viktige arbeid med å spre kunnskap og forståelse. Sammen kan vi sikre at tilgangen til islamsk litteratur forblir åpen og tilgjengelig for alle interesserte.

Enebakkveien 36B, 0657 Oslo
98880486
post@risala.no
Rabbi zidni Ilma (20:114)